2003ko argazkiak

2003-09-28 - Play Off Ascenso ACT J2