2003ko argazkiak

2003-09-27 - Play Off Ascenso ACT J1