2006ko argazkiak

2006-09-23 - Play Off Ascenso ACT J1