2005ko argazkiak

2005-07-10 - XV Bandeira Concello Boiro
 • Andoni Rael - Humberto Bilbao
  Andoni Rael - Humberto Bilbao 2005-07-10
  XV Bandeira Concello Boiro
 • Andoni Rael - Humberto Bilbao
  Andoni Rael - Humberto Bilbao 2005-07-10
  XV Bandeira Concello Boiro
 • Andoni Rael - Humberto Bilbao
  Andoni Rael - Humberto Bilbao 2005-07-10
  XV Bandeira Concello Boiro
 • Andoni Rael - Humberto Bilbao
  Andoni Rael - Humberto Bilbao 2005-07-10
  XV Bandeira Concello Boiro