Dossier Patrocinio ACT 2021
 
  Presentación y Ventajas de Patrocinio Impacto económico y mediático de una regata Seguimiento de las Ligas Líneas de patrocinio  
           
Patrocinador Principal Patrocinador de Regata Patrocinador Oficial

La entidad que forma parte del Main Sponsor*, tiene la oportunidad de estar presente en tod

A entidade que forma parte do Main Sponsor/Title Sponsor, ten a oportunidade de estar presente en todas as regatas da tempada, tanto na competición masculina como na feminina a través de diferentes soportes:

  • Presenza de marca en todos os soportes da Asociación.
  • Visibilidade na competición deportiva e, en especial, no campo de regatas.
  • Presenza en TV.
  • Presenza na Fan Zone.
  • Presenza en todos os elementos de comunicación: Guía Boga, redes sociais, ACT TV, etc.
  • Hospitality en embarcación de autoridades..

*Esta categoría está destinada a un máximo de catro patrocinadores e en exclusiva no seu sector, co obxectivo de que poidan obter todo o retorno que ofrecen as nosas competicións.

     
Eusko Label Euskotren CaixaBank

BENEFICIO FISCAL
Separador
 
De conformidade coa Norma Foral 3/2004 de 7 de abril, os importes destinados por empresas con domicilio fiscal en Gipuzkoa, Bizkaia e Araba a mecenado ou patrocinio gozan dun aforro fiscal equivalente ao 46 % dos mesmos, xa que ademais de seren deducíbeis nun 100% como gasto (28%) teñen un 18% de desgravación fiscal.
 
EXEMPLO 100.000 € BENEFICIO FISCAL 46.000 €
   
As empresas estatais, por un patrocinio publicitario, ao ser un gasto deducen o tipo impositivo que se lle aplique pola súa actividade. O tipo impositivo xeral do estado é o 30% do gasto aproximadamente.
Dossier Patrocinio ACT 2021