Dossier Patrocinio ACT 2021
 
  Presentación y Ventajas de Patrocinio Impacto económico y mediático de una regata Seguimiento de las Ligas Líneas de patrocinio  
           
Patrocinador Principal Patrocinador de Regata Patrocinador Oficial

La entidad que forma parte del Main Sponsor*, tiene la oportunidad de estar presente en tod

A través deste modelo de patrocinio, a súa empresa pode estar presente en toda a tempada de traiñeiras en base ás súas necesidades. Con diferentes activos adaptámonos á súa estratexia de promoción e ao seu orzamento.

Con case 20 anos de experiencia, as competicións de traiñeiras convertéronse nunha auténtica referencia onde numerosas empresas ven unha plataforma rendíbel para desenvolver as súas accións de promoción, marketing e publicidade cun alto nivel de efectividade tanto a nivel de marca como de produto.

     
Diputación Foral de Bizkaia BM Supermercados Negua
     
BENEFICIO FISCAL
Separador
 
De conformidade coa Norma Foral 3/2004 de 7 de abril, os importes destinados por empresas con domicilio fiscal en Gipuzkoa, Bizkaia e Araba a mecenado ou patrocinio gozan dun aforro fiscal equivalente ao 46 % dos mesmos, xa que ademais de seren deducíbeis nun 100% como gasto (28%) teñen un 18% de desgravación fiscal.
 
EXEMPLO 100.000 € BENEFICIO FISCAL 46.000 €
   
As empresas estatais, por un patrocinio publicitario, ao ser un gasto deducen o tipo impositivo que se lle aplique pola súa actividade. O tipo impositivo xeral do estado é o 30% do gasto aproximadamente.
Dossier Patrocinio ACT 2021