Dossier Patrocinio ACT 2021
 
  Presentación y Ventajas de Patrocinio Impacto económico y mediático de una regata Seguimiento de las Ligas Líneas de patrocinio  
           
Patrocinador Principal Patrocinador de Regata Patrocinador Oficial

La entidad que forma parte del Main Sponsor*, tiene la oportunidad de estar presente en tod

Mediante esta proposta, a súa entidade pode patrocinar unha das regatas do calendario de traiñeiras poñendo nome á xornada. A presenza non remata aí, xa que para alén da presentación do evento ante os medios de comunicación, a imaxe da marca fica plasmada nas bandeiras de ceavogas (campo de regatas), hospitality con entradas vip, etc.

Patrocinadores de Regatas
BENEFICIO FISCAL
Separador
 
De conformidade coa Norma Foral 3/2004 de 7 de abril, os importes destinados por empresas con domicilio fiscal en Gipuzkoa, Bizkaia e Araba a mecenado ou patrocinio gozan dun aforro fiscal equivalente ao 46 % dos mesmos, xa que ademais de seren deducíbeis nun 100% como gasto (28%) teñen un 18% de desgravación fiscal.
 
EXEMPLO 100.000 € BENEFICIO FISCAL 46.000 €
   
As empresas estatais, por un patrocinio publicitario, ao ser un gasto deducen o tipo impositivo que se lle aplique pola súa actividade. O tipo impositivo xeral do estado é o 30% do gasto aproximadamente.
Dossier Patrocinio ACT 2021