Novas 2021

DISCIPLINA

04 Nov 2021

Sanción para Jon Salsamandi

Sanción para Jon Salsamandi

O Xuíz de Disciplina da ACT emitiu a súa resolución arredor do acontecido na Santurtziko XLII Ikurriña

Con data de 2 de novembro de 2021 foi dictada resolución polo Xuíz Único de Disciplina da ACT, no expediente nº 1/2021 incoado frente a D. Jon Salsamendi Goñi, adestrador de Orio Orialki, por determinados feitos acontecidos con motivo da celebración, o 1 de agosto de 2021, da regata Santurtziko XLII Ikurriña, en virtude da cal e de acordo ao disposto no artigo 17.2 do Regulamento disciplinario da ACT, acordouse impór a D. Jon Salsamendi Goñi a sanción de inhabilitación para facer parte durante catro (4) regatas organizadas pola ACT, como autor dunha infracción grave, consistente en proferir insultos ou ofensas a xuíces-árbitros, e prevista no artigo 14.a) do referido Regulamento de Disciplina da ACT.

Voltar