Novas 2010

COMPETICION

30 Set 2010

EXPEDIENTE ORIO

En data 30 de setembro de 2010, o Xuíz Único de Competición da ACT dictou resolución, no expediente seguido contra o club CRO Orio AE de Orio polas irregularidades acontecidas na balizaxe da Regata celebrada o día 30 de agosto pasado, pola cal acorda impor unha multa de 1.200 euros ao antedito club por ter cometido unha infracción grave tipificada no artigo 14 do Regulamento de Disciplina da ACT.

Voltar