Novas 2010

COMPETICION

30 Ago 2010

EXPEDIENTE ABERTO A CRO ORIO AE

EXPEDIENTE ABERTO A CRO ORIO AE

O Xuíz Único de Disciplina da ACT incoou expediente disciplinario frente a entidade CRO ORIO AE, despois do acontecido na Regata celebrada en Orio o día 28 de agosto de 2010 en relación con determinadas deficiencias organizativas (balizaxe). Os feitos en cuestión poderían dar lugar á imposición das sancións previstas no Regulamento Disciplinario da asociación.

Voltar