Novas 2011

COMPETICION

19 Xul 2011

PROCEDEMENTO ARBITRAL

PROCEDEMENTO ARBITRAL

No procedemento arbitral seguido no seo da ACT fronte á apelación presentada contra a decisión do xuíz de disciplina da asociación de 15 de maio de 2011 na que se decidía incoar expediente sancionador á entidade Urdaibai AE celebrouse o día 13 de xullo de 2011 un acto de audiencia.

No acto de audiencia, a instancia do árbitro, as partes implicadas no procedemento acordaron e aceptaron fixar un momento exacto no cal a suspensión do procedemento disciplinario será alzada para proceder á continuación da tramitación do expediente deportivo-asociativo no seo da ACT.
En concreto, fixouse tal momento no que procede a finalización suspensión decretada polo xuíz de disciplina da ACT na súa resolución de 15 de maio de 2011 no momento no que se dea por concluída a instrución do procedemiento na sede penal seguido ante o Xulgado de Instrución nº 2 de Gernika - Bizkaia. Remata tal instrución, e con independencia do que sexa estabelecido no auto xudiciario que dea por concluídas as dilixencias previas, procederíase a proseguir coa tramitación do expediente disciplinario frente a entidade expedientada.
En ningún caso, a finalización do procedemento xudicial de dilixencias previas será realizada con carácter previo ao día 30 de setembro de 2011 dado que, non en van, neste momento hai fixados novos sinalamentos para a toma de declaración de novos/as imputados/as e práctica de testificais para os próximos días 21 e 28 de setembro de 2011 no citado xulgado.

Voltar