Orio Babyauto

Directiva

 
 • Presidente IBON HUEGUN IBON HUEGUN
 • Vicepresidente JOSE RAMON GARATE JOSE RAMON GARATE
 • Vocal IÑAKI AROSTEGI IÑAKI AROSTEGI
 • Vocal ZIGOR GAZPIO ZIGOR GAZPIO
 • Vocal LINO CARRERA LINO CARRERA
 • Vocal JOSE IGNACIO MUJIKA JOSE IGNACIO MUJIKA
 • Vocal JESUS MARIA AIERZA JESUS MARIA AIERZA
 • Vocal JOSE MANUEL AGIRRESAROBE JOSE MANUEL AGIRRESAROBE
 • Vocal JOSE CARRERA JOSE CARRERA
 • Entrenador JON SALSAMENDI JON SALSAMENDI
 • Entrenador BORJA MENA SALSAMENDI BORJA MENA SALSAMENDI
 • Médico MANUEL RODRIGUEZ ALONSO MANUEL RODRIGUEZ ALONSO